Kundvagnen är tom
Boktips från Chefstips.se""

Läs mer!

Dela denna sida på:
FacebookTwitterLinkedInGoogle BookmarksMyspaceTumblrRedditGoogle ReaderDiggDeliciousBlinkListStumbleUpon

26 saker chefer gör som förstör motivationen för de anställda

Alla företag, till och med de bästa, gör misstag med hur de behandlar sin personal. De tar bort personligt ansvar genom att behandla personalen som barn och frågar sedan varför de inte når målen. De har olika regler för olika anställda och undrar varför alla är så griniga på jobbet.

Det här tipset är som en liten test av ditt eget företag för att se om du gör saker som förstör motivationen idag.


26 motivationsförstörande saker som chefer gör – gör du dem också?

1. De bygger upp nya hierarkier för att lösa problem med att folk inte gör det de vill att de ska göra istället för att gå på problemet direkt.

2. De belönar bara enskilda prestationer och klagar sedan över att de inte kan få personalen att jobba som en grupp.

3. De visar inte vad de förväntar sig av anställda, så att de vet vad de ska göra – och undrar sedan varför de misslyckas.

4. De skapar ogenomträngliga hierarkier, steg och andra farthinder som lär de anställda att deras idéer inte är värdefulla – och så undrar de sedan varför det inte kommer några förslag till förbättringar.

5. De ber folk om åsikter, idéer och förbättringsförslag, men gör inget åt dem. De återkommer inte ens med feedback på idéerna.

6. De fattar beslut först och frågar sedan vad folk tycker som om deras input betydde något efter att beslutet redan är fattat.

7. De kommer på några personer med att bryta mot firmans regler och drar in alla i företaget i problemet med möten och nya policys istället för att hantera dem som bryter mot reglerna.

8. De ger belöningar i bestämda mönster så att ingen blir överraskad av dem utan snarare förväntar sig dem.

9. De behandlar folk som om det inte gick att lita på dem genom övervakning, spårning (till exempel av resrutter) och konfronterar minsta lilla felsteg.

10. De gör alla uppgifter prioriterade så att folk snart känner att det inte finns något som är prioriterat. Och viktigare – de får aldrig känna att de blir klara med något eller når fram till målet.

11. De ber anställda ändra på sättet de gör saker utan att ge en tydlig bild av vad de ska åstadkomma med förändringen.

12. De värdesätter sina policies mer än människor. Ju mindre organisation desto större misstag är det att vara styrd av policies. Det måste finnas flexibilitet, annars kommer människor att bli trotsiga. Låt dina anställda bestämma saker och ändra när det passar. De kommer att klara det ansvaret.

13. De kommunicerar inte, eller så kommunicerar på fel sätt. Anställda måste kunna känna sig säkra på vad som förväntas av dem. Alla frågor måste kunna besvaras.

14. De lyssnar inte på de anställdas tankar och idéer vilket skapar anställda som tappar sugen.

15. De är alltid negativa. Allt dåligt kommuniceras och allt bra glöms bort. Anställda som bara får dåliga nyheter får motivationsproblem.

16. De tar inte ansvar. Istället för att acceptera och själva ta ansvar för det som händer under deras ledning, så skyller de på andra. Att vara chef innebär att ta ansvar för det som händer.

17. De favoriserar. Även om du gillar vissa personer mer än andra, så får det inte märkas eftersom du förlorar trovärdigheten inför alla.

18. De förklarar inte varför och utgår från att alla ska fatta. En bra chef tar sig tid att förklara varför man gör på ett visst sätt, varför något som inte är så kul måste bli gjort. De glömmer att ju mer personalen är inblandade i planerna, desto bättre blir resultatet.

19. De gömmer sig bakom teknik. Teknik är både bra och nödvändigt i ett modernt företag, men inte på bekostnad av personlig kommunikation. Man kan inte gömma sig bakom e-post och annan teknik.

20. De vägrar förändringar. En bra chef måste ta sig ut ur sin bekväma zon och testa nya saker.

21. De sätter för höga mål. Även om de själva blir peppade av dem, så blir inte personalen det. Chefen har hela bilden framför sig och ”älskar det omöjliga”, men de som gör själva jobbet misströstar av att aldrig kunna nå målen.

22. De delar inte med sig av målen till personalen. Jag ser det varje dag – företag som bygger planer i styrelserummet, men inte skickar informationen vidare.

23. De pratar bara med folk öga mot öga en gång om året under utvecklingssamtalet istället för att försöka ha mer koll på människors vilja och ambitioner under hela året.

24. De ser inte talangerna. En vaktmästare är en vaktmästare och inget annat. De ser inte att de har sin framtida säljchef i den duktiga receptionisten. De är experter på hierarki och blir förvånade först tre år senare när deras ambitiösa juniorsäljare plötsligt dyker upp som säljchef hos konkurrenten.

25. De utgår från att de själva alltid vet bäst och är vänder ryggen till alla nya intryck.

26. De ger duktiga anställda en klapp på axeln istället för att belöna folk som förtjänar det med mer ansvar.


Och hur klarar du som chef den här granskningen?
• Är du tillgänglig för dina medarbetare?
• Lyssnar du på dem?
• Bryr du dig om dem och deras personliga mål?

Svara först själv på frågorna och fundera sedan över vad dina anställda skulle svara på samma frågorna om dig.

Lästips
333 fantastiska sätt att motivera personalen

Vill du bli en ännu bättre chef?
Här får du tips som gör din vardag som chef lättare. Allt ifrån hur du motiverar till kritiserar på rätt sätt - och självklart hur du leder personalen direkt mot målen.

Chefstipset har 24 000 prenumeranter och har funnits i tio år i år.

Det är helt gratis att prenumerera och du kan avsluta prenumerationen när som helst

EXTRA BONUS - som prenumerant är du med i månadsutlottningen av bokpaket från Bokförlaget Redaktionen med böcker för chefer.

Läs vad du får för tips...

Fyll i din e-postadress i rutan:
Kom ihåg att alla uppgifter du lämnar till oss: namn, postadress och e-postadress - stannar i företaget. Din adress kommer inte att säljas, bytas eller delas med andra företag, organisa-tioner eller privatpersoner.

  Chefstips.se är ett projekt inom Bokförlaget Redaktionen
stefan@chefstips.se | Sitemap